Turkish

İKTİDARSIZLIK (EREKTİL DİSFONKSİYON)

 • Anasayfa
 • İKTİDARSIZLIK (EREKTİL DİSFONKSİYON)
image

İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon) Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Erkekte cinsel işlevin yerine getirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir ve bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir. Tıpta diğer adı iktidarsızlık yada diğer tabiriyle sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir.

Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten 1’inde ,40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir.

Diyabette; 5 yıllık hastalarda %30, 15 yıllık hastalarda da %50 sertleşme problemi görülür. Diyabet ise 11 kişide 1 rastlanan, sık görülen metabolik hastalıktır. Özetle DM’da normal nüfusa göre sertleşme problemi 3 misli daha fazla görülmektedir.

Toplumda 18 yaş üzeri nüfusunun %30 kadarında hipertansiyon hastalığı vardır. Hipertansiyonda da %30 sertleşme problemi görülmektedir.

Erkek cinsel sağlığı;Bedensel, ruhsal olarak iyi olmak,sosyoekonomik yeterli olmak ve eş yahut partnerle iyi anlaşmayı gerektirir.

Normal cinsel performans;Her iki taraf için tatmin edici cinsel ilişki için psikolojik enerji, bedensel güç ve penis sertleşme olarak tanımlanır.

Normal cinsel performans içinse;

 • Psikolojimizin
 • Sinir sistemimizin
 • Damar sistemimizin
 • Cinsel hormonal sistemimizin sağlam olması gerekmektedir.

Hafta da 2-3 kez cinsel birliktelik normaldir. Tüm dünyada günde 100.000.000, saniyede 1180 cinsel ilişki yaşandığı bilinmektedir. Bu kadar sık gerçekleşen eylemi bilmek ve tabuları yıkmak zorundayız.

Asıl seks organı beynimizdir. Penis sadece beynin isteklerini yerine getiren bir organdır. Penis sertleşme anında 10-18 cm uzunluğunda içine kan dolunca sertleşen 3 adet çubuk şeklinde hazneden ve bu haznelerin içinde sünger şeklinde damarlardan oluşmaktadır. Yani penis tama yakın “damarsal bir organdır”. Duygusal istekler sinirler aracılığı ile penise kan dolmasını ve sonuçta sertleşmeyi sağlarlar. Çünkü sertleşme hormonal, duygusal, damarsal ve sinirsel bir olaydır.

Erkek cinseliğindeki risk faktörleri

 • Yaş
 • Sigara
 • Alkol
 • Madde bağımlılığı
 • Psikolojik sorunlar
 • Hipertansiyon
 • Diyabet(şeker hastalığı)
 • Obezite (şişmanlık)
 • Diğer kronik hastalıklar

Erkek cinselliğinin değerlendirilmesi

Hastanın öyküsü

Fiziksel muayene

Laboratuvar değerlendirmeleri

 • Rutin kan tetkikleri; Kalp-damar, metabolik hastalıklar, obezite, diyabet vb hastalıkların tanınması için
 • Gonadal hormonlar; FSH, LH, PRL, Testesteron ölçümü.
 • Penil renkli dopler-ultrason; Penis damarlanması, kan damarlarından geçen kan akımının değerlendirilmesi.
 • Sertleşmeyi değerlendiren özel elektronik RigiScan Plus gibi cihazlarla ölçümler. Günümüzde sıklıkla “Cinsel Uyarım Testleri” (CUT) sırasında kullanılmaktadır.
 • o . Gece sertleşmesinin ölçümü (Nocturinal penil tümesans testi).
 • o . Cinsel uyarılma ile yapılan saatlik testler (CUT=Provakatif testler).
 • 1 . Gerekirse genetik incelemeler
 • 1 . Eşlik eden diğer hastalıkların ve alışkanlıkların saptanması

Mümkünse eşler birlikte doktora başvurmalı. Konu erkek cinsel sağlığı olsa bile sonuç her iki cinsi ilgilendirmektedir.

Sık yapılan hatalar

 • Gereksiz ilaç kullanmak.
 • Hastalık başlangıcında doktoru devre dışı bırakmak.
 • Her 3 erkekten 2’si doktora başvurmadan aktardan ve internetten ne olduğu belirsiz ilaçlar almaktadırlar.
 • Bu konuda kullanılan ilaçların çoğu sahtedir ve güven sömürüsüne dayanır; ”Tüm ilaçlar bitkiden yapılır, bitkiler ise zararlı değildir” düşüncesi her zaman doğru değildir. Yapılan çalışmalarda sahte ilaçların içerisin de: Arsenik, borik asit, tuğla tozu, parke cilası, ayakkabı boyası, etkisi olmayan diğer katkı maddeleri gibi.
 • Cinsel sağlığını konu dışı kişilere emanet etmek
 • Sex ile ilgili safsatalara ve abartı örneklere inanmak.

Yukarıdaki hatalardan sizi konu ile ilgili eğitimini almış üroloji uzmanları koruyabilir. Cinselliğimiz pornoya, sex tacirlerine, aktara ve diğer şifacılara bırakılacak kadar önemsiz değildir.

Tedavi; Sertleşme problemi 3 ay sürerse ve sertleşmede önemli derecede kayıp gösterirse tedaviye başlanmalı. Penil sertleşme cinsel sağlığımızın en önemli göstergesidir. ama cinselliğin tamamını ifade etmez. Bu nedenle çok çeşitli tedavi yöntemleri kullanıldığı gibi psikiyatri, kadın doğum uzmanları gibi farklı branşlar da konuya sıklıkla dahil olurlar.

Bazı tedavi yöntemleri

image
 • Eş ile Karşılılklı sevgi ve anlayış ortamı oluşturmak,
 • Ağız yoluyla alınan ilaçlar; Tip 5 fosfo diesteraz ilaçlar (tadalafil, vardenafil, udenafil) temastan 1 saat önce kullanılır.
 • ESWT yani şok dalgalarıyla tedavi
 • Vakum cihazları
 • Penis içine enjeksiyon.
 • Penis derisine ilaçlı bant tedavisi.
 • Penis vaskülarizasyon tedavisi.
 • Penil protez tedavisi.

Sonuç Olarak; İyi bir cinsel yaşam herkesin hakkıdır, mutlaka sağlıklı bir biçimde toplumumuzun kurallarına göre yaşanmalıdır. Penil sertleşme tedavisinde yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda davranılmalı ve aklımızı kullanmalıyız. Televizyonumuzu uzaktan kumanda cihazı ile açıp kapayabiliriz ama penisin böyle bir kontrol cihazı asla yoktur ama “sevgi ve uzlaşma “penil sertleşmenin vitamini gibidir.